ދުވަހުގެ ލަފުޒު

ދުވަހުގެ އަދަބީ ބަސް

ދުވަހުގެ ދިވެހި - އިނގިރޭސި ލަފުޒު
         

The Official Dictionary of Dhivehi Language.
© Academy of Dhivehi Language, Republic of Maldives